Μορφή αναζήτησης

Matyu 1

I dad gutambul Dyisas Krayst

(Luk 3:23-38)

1Ani sén i dad dagit i gutambul Dyisas Krayst, i bel Harì Dabid, dunan i bel Abraham. 2Mdà Abraham, kenen i mà Isaak, na Isaak i mà Dyékob, na Dyékob i mà Dyuda na i dad flanekan. 3Na Dyuda i mà Péris na Sérah, na yé dagit i yêla Tamar. Na mdà Péris, kenen i mà Hésron, i mà Ram. 4Na Ram i mà Aminadab, na Aminadab i mà Nason, na Nason i mà Salmon. 5Na Salmon i mà Boas, na yé dagit i yê Boas dunan Rahab. Na mdà Boas, kenen i mà Obéd, na yé dagit i yê Obéd dunan Rut. Na mdà Obéd, kenen i mà Dyési. 6Na Dyési i mà Harì Dabid. Na mdà Harì Dabid, kenen i mà Solomon, na yé yê Solomon i yaan Uraya. 7Na mdà Solomon, kenen i mà Rihoboam, na Rihoboam i mà Abadya, na Abadya i mà Asa. 8Na Asa i mà Dyihosafat, na Dyihosafat i mà Dyoram, na Dyoram i mà Usaya. 9Na Usaya i mà Dyotam, na Dyotam i mà Ahas, na Ahas i mà Hésékaya. 10Na Hésékaya i mà Manasi, na Manasi i mà Amon, na Amon i mà Dyosaya. 11Na Dyosaya i mà Dyékonaya, na i dad flanekan lagi. Di dad du atù, i dad to mdà di banwe Babilon, kanfèla ale gagin i dademela Dyu, na nebela ale ditù di Babilon.

12Na kanto ale kel di Babilon, nun ngà Dyékonaya, na yé dagitan Saltiyél. Na Saltiyél i mà Sorubabél. 13Na Sorubabél i mà Abayud, na Abayud i mà Ilaykim, na Ilaykim i mà Asor. 14Na Asor i mà Sadok, na Sadok i mà Akim, na Akim i mà Ilayud. 15Na Ilayud i mà Éliasar, na Éliasar i mà Matan, na Matan i mà Dyékob. 16Na Dyékob i mà Dyosip, i yaan Méri, dunan i yê Dyisas, i dnagit Krayst.

17Yé duenam man, yé kdee kastugad i to mdà di ku Abraham kel di ku Harì Dabid dunan sfalò fat. Na mdà di ku Harì Dabid kel di kgebe i dad to Israél salu ditù di Babilon, yé kdee kastugad i to lê sfalò fat. Na mdà di kgebe i dad to Israél salu di Babilon kel di ksut Dyisas Krayst, lê sfalò fat i kdee kastugad.

I ksut Dyisas Krayst

(Luk 2:1-7)

18Ani santulen gablà di ksut Dyisas Krayst. Mdà i yêan, Méri, nun yaan ton, yé dagitan Dyosip. Bay di lamla là swè, gadèan ta maltien kenen fagu di Mtiu Tulus Dwata. 19Na Dyosip i satu to too tluh, bay là mayèan ku fyàan Méri di kanfe i kdee dad to, taman, yé fandaman là fanlesan dun di landè dademe to gmadè. 20Bay di lam Dyosip famdam ani, nun satu kasaligan i Dwata msut di kenen fagu di kna, manan, “E Dyosip, bel Harì Dabid, nang ge likò msong ku Méri du i ngà lantienan mdà di Mtiu Tulus. 21Mngà kenen lagi, na yé dagitam dun Dyisas, du falwàan i dad ton di dad salàla.” 22Na mgimò i kdee ayé du fye gdohò i ta gman Dwata di munan fagu di satu tugadan, manan, 23“Tadè maltien i satu sawang libun, na mngà kenen lagi, na yé katlola kenen Imanyuél.” Na yé gumtatek Imanyuél dunan, “Ta dini Dwata sagin di gito.”

24Kanto mukat Dyosip, ta nimenan i flau i kasaligan Dwata di kenen na nsongan Méri. 25Bay silang sgafat i lawehla ta fnge sut i ngà Méri. Na kanto sut i ngà ayé, yé dagit Dyosip dun Dyisas.

I Falami Kasafnè (New Testament)

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index