El Nuevo Testamento en el idioma Culina (mádija) del Perú

Γλώσσα: Culina

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων