Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Γλώσσα: Ελληνικά

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.