Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

Γλώσσα: Gude

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

©1999 Wycliffe Bible Translators