ฉบับอักษรโรมันใหม่

Γλώσσα: Iu Mien

Πληροφορίες για τη μετάφραση

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

© 2007 Thailand Bible Society