Γλώσσα: Malay: Kupang

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Wycliffe Bible Translators, Inc.