Di Heilich Shrift

Γλώσσα: Pennsilfaanisch Deitsch

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Wycliffe Bible Translators Inc.