ฉบับมาตรฐาน (Digital)

Γλώσσα: ไทย

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society